Bergdala City ... där man laddar upp sig

N 56° 50.029', E 15° 13.257'

Andra säger: Då man är trött på London är man trött på livet
Vi säger: Är man trött på London och allting, behöver man vila
Kom hit och vila!

Bakgrund: Den första telegrafstationen

Historia
Lokalfärg
Vad finns här?
I centrum
Landskapet:
  promenader och
  utflyktstips

STARTSIDA
   * "stor-Bergdala"
   *  Historiska Småland
   *  Kulturella Småland
   *  Industriella Småland
   *  Smakliga Småland
Det händer i Bergdala -
  ögonblicksbilder

Hitta hit
Länkar
Bildsidor:
   *  Glas
   *  Stenmurar
   *  Promenadkarta

Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp
 
 Storbergdala innefattar det geografiska område i vilket Bergdala
 utgör det naturliga befolkningsmässiga och kulturella centret. Vi
 tycker att detta borde omfatta norra Europa, med Rom, London och 
 Prag som motsvarande intellektuella och kulturella centra i söder,
 väster och öster. Men eftersom de allra flesta människor inte har
 förstått Bergdalas storhet och betydelse får vi vara mera modesta.

 Bergdala tillhör Lessebo kommun i Småland.

 Lessebo är en av landets minsta kommuner med färre än 9000 invåna-
 re och ligger vid väg 25 öster om Växjö, på vägen mot kusten. Cen-
 trala Småland har i alla tider varit ett fattigt område med stora 
 skogar och med mager jordbruksmark. Missväxtåren i mitten av 1800-
 talet drabbade därför området hårt och utvandringen var, propor-
 tionellt sett, väldigt stor.

 Utvandringen drabbade hela Småland - inte bara Lesseboområdet. För
 dem som stannade kvar var livet fortsatt hårt och tungt och man ut-
 vecklade en envishet och ett sinne för hushållning (ibland förväx-
 lat med snålhet). Har du fått höra att Smålänningar är inåtvända 
 och snåla? Glöm det!! Visserligen utvecklades både uthållighet och 
 sparsamhet av de hårda förhållandena, men också känslan för hjälp-
 samhet och för solidaritet. Allt detta behövdes för överlevnaden.

 Så Småland har fostrat vetenskapsmän, poeter, musiker, sportstjär-
 nor och företagare av högsta rang. Och Smålänningen är i gemen en
 vänlig och välkomnande själ. Börja med en rundtur här på webbsidan 
 och planera sedan för din riktiga rundresa här i landskapet.