Bergdala City ... där man laddar upp sig

N 56° 50.029', E 15° 13.257'

Bergdala Glastekniska Museum - maskiner som fanns men (nästan) inte finns längre

Bakgrund: Gamla sliperiet, museets lokalHär finns allt om museet:
(sidorna är under uppbyggnad)

Glastekniska museet,
egen hemsida
Planglas - en bok från Föreningen Glas i Hovmantorp
 
         I det lilla huset som du ser på bakgrundsbilden, och som ligger strax till 
	 höger och en aning bakom glasbruksbyggnaden, kommer det att uppstå ett 
	 glastekniskt museum.
	 
	 Här kommer att finnas flera äldre maskiner från tiden då de "manuella" glasbruken 
	 var den enda glasindustri vi hade, här i Sverige.
	 
	 Det var alltså tiden från medio 1700-tal och fram till den tid då helautomatiska 
	 maskiner började införas, under 1940-50-talen. Innan de helautomatiska 
	 maskinerna fanns, måste varenda liten konservburk, varenda fönsterruta och 
	 vartenda dricksglas, "mun-blåsas". (Det fanns en tid då till och med 
	 glödlampskolvar blåstes manuellt...)
	 Redan tidigt fanns förvisso sofistikerade glasserviser med slipad och graverad dekor,
	 se till exempel denna vackra remmare från 1700-talet. Den tillverkades på Kungsholms 
	 glasbruk och finns i Sveriges glasmuseum i Växjö. 
	 Sådana glas hade inte alla råd att köpa...
	 
	 Med tiden utvecklades olika hjälpmedel som gjorde det billigare att tillverka glasföremål, 
	 vilket också gjorde att gemene man hade råd.
	 
	 Exempel på sådana hjälpmedel är glaspressen, som kom till Sveriga under andra halvan 
	 av 1800-talet. 
	 Så småningom kommer fler sidor med bilder och förklarande text, men tills vidare går det 
	 bara att läsa mer om vårt arbete med att iordningställa en manuell glaspress på vår blogg, här.
	 
	 Ett annat exempel är pantografen, men vilken man kan göra iordning glas för mönstring. 
	 Med vår pantograf kan man hantera 24 glas samtidigt. 
	 
	 Läs mer om pantografen och alltmöjligt annat på museets egen hemsida.